Privacy Verklaring

Coerman B.V.

 

Inleiding

Hier vind je de privacy verklaring van Coerman B.V. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Coerman  B.V. Daarnaast word je geïnformeerd over hoe jouw gegevens bewaard worden en wat jouw rechten zijn met betrekking tot die gegevens. Deze privacyverklaring kan in de toekomst aangepast worden door wijzigingen in de bedrijfsvoering en/of wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat je volledig op de hoogte bent hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Coerman B.V. is een full service installatiebedrijf dat, met oog voor detail en vakmanschap, de klant van projectadvies tot realisatie ontzorgd. Coerman B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het is belangrijk dat je weet hoe je jouw wensen omtrent deze gegevens kan aangeven.

Heb je vragen of opmerking over het gebruik van jouw gegevens neem dan gerust contact op.

privacy@coerman.nl
+31 315 330300
Akkermansbeekweg 2-A
7061 ZA  Terborg
Btw. nr. NL852449604B01
KvK nr. 57128731

Welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en welke grondslag
De volgende gegevens kunnen worden verzameld en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Bij bezoek aan onze website https://www.coerman-installatietechniek.nl
De website maakt gebruik van Google Analytics en de verzamelde gegevens zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. De volgende gegevens worden verzameld:
-IP-adres
-Locatiegegevens
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De gegevens worden gebruikt voor een commerciële grondslag en verwerkt voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Om goederen en diensten bij je af te leveren
-Analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
-Persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ontvangers persoonsgegevens
Gegevens worden niet verkocht aan derde en uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coerman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Gegevens die je aan ons verstrekt via de mail of via een contactformulier, zoals bijvoorbeeld, naam, bedrijfsnaam en e-mailadres zullen worden opgeslagen op onze lokale e-mailserver. Die e-mails worden tot 2 jaar terug bewaard. Wanneer een bezoek gebracht wordt aan de bedrijfswebsite www.coerman-installatietechniek.nl worden de (anonieme)gegevens voor onbepaalde tijd bewaard door Google Analytics.

Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coerman  V. en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@coerman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Coerman B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Coerman B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@coerman.nl

Coerman Installatietechniek, oog voor detail!